Stappenplan voor actie

Wij beschrijven op deze pagina in het kort wat het stappenplan is bij het aanpak van schimmelwoningen gepaard met actie met als doel: schimmelvrij wonen.

Image

#1 Verzamelen klachten

Via Schimmelwoningen.nl verzamelen we alle meldingen/klachten van (mogelijke) schimmel in de woning. Ook uw melding wordt meegenomen.

Image

#2 Bundelen alle klachten

Alle meldingen/klachten, waaronder die van u, worden samengebundeld en in een kort rapport genoteerd. Ook wordt er een dossier opgesteld. In dit rapport worden er duidelijke en heldere eisen en aanbevelingen opgenomen. Dit rapport en het dossier worden later aan de de verhuurder overhandigd met de eisen, namelijk: aanpakken van de schimmel in uw woning.

Image

#3 Rondsturen rapportage

Het door ons opgestelde rapport met de eisen en aanbevevelingen voor de verhuurder wordt per post of per e-mail rondgestuurd aan de buurtbewoners die een klacht/melding hebben ingediend. Het gaat hier om een concept versie die eventueel aangepast kan worden als de bewoners nog opmerkingen of aanvullingen hebben.

Image

#4 Aanbieden rapport

Na het wijzigen van het rapport met eventuele aanvullingen en opmerkingen zullen wij een afspraak maken met de verhuurder. Het rapport met de eisen en aanbevelingen bieden we dan aan hen aan. Ook verzoeken wij de verhuurder om een gesprek met de bewoners aan te gaan voor een oplossing.

Image

#5 Van Straat naar de Raad

Wij hopen dat de actie tegen schimmelwoningen extra gewicht krijgt door het doen van voorstellen in de gemeenteraad om structureel woningverbeteringen voor elkaar te krijgen. Uiteraard zal SP Wageningen haar best doen om dit in de gemeenteraad te krijgen. Het liefst doen wij dit ook met andere politieke partijen. Immers, met samenwerken kom je een heel eind.